:: lcd monitory :: LG :: lcd televize :: lcd televize :: notebooky acer :: Samsung :: lcd televize :: lcd televize :: LG :: LG :: lcd televize :: Internetové obchody NAKUPUJEM.cz
LCD monitory

LCD monitory

Nejširší nabídka LCD monitorů - pohodlný nákup se zárukou
Predaj tovaru na Slovensko LG, Samsung, Acer, Philips, Asus, Benq
Jak nakupovat   FAQ   Splátky   Jak vybírat LCD monitor   Slovníček LCD   Srovnání a recenze LCD   Doprava   Záruka   Kontakt
Přihlásit : : Nový zákazník


Vyhledávání
 
 
 
 

Kategorie
  LCD monitory
LED monitory
LCD s TV tunerem
LED s TV tunerem
3D monitory
LCD úhlopříčka 17"
LCD úhlopříčka 19"
LCD úhlopříčka 20"
LCD úhlopříčka 22"
LCD úhlopříčka 23"
LCD úhlopříčka 24"
LCD úhlopříčka 26"
LCD úhlopříčka 30"
LCD úhlopříčka 32" a více
Příslušenství k LCD
Touchscreen LCD (dotykové)

 
 

Výrobci monitorů
  Acer
Acer


AOC
AOC


Asus
Asus


BenQ
BenQ


Dell
Dell


Eizo
Eizo


Fujitsu Siemens
Fujitsu Siemens


Hewlett Packard
Hewlett Packard


Hyundai
Hyundai


iiyama
iiyama


LG Electronics
LG Electronics


Nec
Nec


Ostatní
Ostatní


Philips
Philips


Prestigio
Prestigio


Samsung
Samsung


ViewSonic
ViewSonic


 
 

Reklamace a servis LCD iiyama
 
Servis monitorů iiyama

3 roky záruka

Záruka na Váš monitor iiyama se řídí zákonnými ustanove-ními. Záruční lhůta na závady nezjistitelné v rámci řádné reklamační a zkušební povinnosti činí přitom 36 měsíců. V případě opodstatněných reklamací je společnost iiyama Czech, s.r.o., dále jen iiyama, oprávněna dle uvážení provést odstranění závady formou opravy a dodat Vám náhradní přístroj nebo vadný přístroj vyměnit za výrobek shodných kvalit. V tomto případě nese iiyama veškeré náklady nutné k odstranění závady nebo spojené s náhradní dodávkou. Právo na náhradu škody, především pak právo na odškodné z neplnění je ovšem vyloučeno.

Záruka se nevztahuje na:
škody vzniklé působením vyšší moci nebo vlivem okolního prostředí (např. vlhkost, prach, zásah bleskem atd.)
škody zapříčiněné nevhodným skladováním nebo nevhodným provozem, především nedodržením návodu k obsluze, chybným softwarem nebo chybnou instalací.
škody způsobené otevřením přístroje osobami, které k tomu iiyama neoprávnila.
mechanická poškození, která nevznikla v důsledku skrytých závad, jako například poškrábání antireflexní vrstvy obrazovky, barevné skvrny v důsledku silných magnetických polí v okolí obrazovky, trvalá zobrazení, snížení jasu obrazovky, snížení jasu osvětlení pozadí u panelu s displejem TFT při trvalém provozu (více než 10 hodin denně bez spořiče obrazovky).
pixelové chyby* u panelu TFT do maximálního množství 0,0005% zobrazitelných barevných obrazových bodů, např. max. 12 obrazových bodů při rozlišení 1.024 x 768, ovšem nejvýše dva pixely v centru panelu.
pixelové chyby* u obrazovek do maximálního množství 6 barevných obrazových bodů, nejvýše však jeden pixel v centru obrazovky (50% pracovní plochy).
vnějškové zřejmá poškození při transportu (takovéto škody je nutné neprodleně uplatnit písemnou cestou vůči dopravci a specializovanému obchodnímu zástupci/dodavateli).
Navíc poskytuje iiyama také záruku výrobce, pokud máte místo trvalého pobytu nebo sídlo firmy na území Spolkové republiky Nemecko, Rakouska, Polska nebo České republiky.

* pixel = vždy červený/zelený/modrý obrazový bod vedle sebe

Pokud se na monitoru vyskytne během 30 dnů od vaší koupě závada, například celkový defekt nebo zmizí obraz, a přístroj jste získali po 1. 1. 1999 (nutný doklad o koupi), nahradí iiyama monitor přístrojem shodné konstrukce nebo novým. Po informování iiyama hotline na bezplatném telefonním čísle 800 103 435 vymění iiyama reklamovaný monitor zpravidla do dvou dnů. Náklady a provedení výměny přebírá iiyama vyjma případu, že při kontrole monitoru nebude zjištěna žádná Vámi uvedená závada. V takovém případě Vám při předání zprávy o opravě účtujeme jednorázový servisní poplatek ve výši 2.000,- Kč bez DPH a dodáme přístroj zpět. Náhradní přístroj jste povinni přitom vrátit.

Na přístroje, které máte v užívání déle než 30 dnů, poskytuje iiyama až do uplynutí tří let, počínaje datem koupě uvede-ným na účetním dokladu, záruku na řádnou funkci přístroje v rozsahu specifikací firmou zveřejněných a uvedených v servisní příručce nebo v technických listech. Projevy stárnutí obrazovky, např. způsobené permanentním provozem, poškození způsobená chybnou obsluhou, proudovými nárazy, poškození způsobená neodbornou dopravou, jsme nuceni z pochopitelných důvodů ze záruky vyloučit.

Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytne na přístroji závada, obdržíte na požádání po dobu opravy náhradní přístroj, přičemž monitory 21/22" mohou být nahrazeny monitory 19". Výměna se uskuteční buďto prostřednictvím Vašeho obchodníka nebo u Vás přímo firmou iiyama.

Předpokladem je řádné a včasné ohlášení závady firmě iiyama (nutno uvést sériové číslo a předložit doklad o koupi). Po informování hotline iiyama na bezplatném telefonním čísle 800 103 435 vymění iiyama reklamovaný monitor zpravidla do dvou dnů. Náklady a provedení výměny přebírá iiyama vyjma případu, že při kontrole monitoru nebude zjištěna žádná Vámi uvedená závada. V takovém případě Vám při předání zprávy o opravě účtujeme jednorázový servisní poplatek ve výši 2.000,- Kč bez DPH a přístroj dodáme zpět buďto vašemu obchodníkovi nebo přímo Vám. Náhradní přístroj jste povinni přitom vrátit.
Důležité upozornění

Vezměte prosím před uvedením přístroje do provozu na vědomí, že přístroj je dodáván ve speciálním transportním obalu. Bez tohoto originálního obalu včetně jeho vložených částí a příslušenství není v případě závady přístroje možno uskutečnit převzetí přístroje zpět, jeho servis ani výměnu. Pokud v případě závady přístroje tento obal již nemáte, poskytneme Vám za poplatek 500,- Kč bez DPH obal náhradní. Monitory v nevhodných nebo silně poškozených obalech nebudou našimi přepravci přebrány k transportu resp. nebudou přijaty na naší přejímce zboží.

Více informací na www.iiyama.cz
 
 
Akční ceny
 

 
 

Nepřehlédněte
 
Báječné ceny LG monitorů

 
 

Kontakt
   
 

Vytvořil COMPUTERWEB :: All rights reserved © 2019
MONITORY-LCD - Široká nabídka LCD monitorů za nízké ceny.
Internetové obchody - LCD monitory LG a LCD televize | sitemap.xml